E-Customs Service Co.,Ltd. : VANS Administrator Select Menu
 Prefix User ID     Password    
DateTimeMessageURL
13/09/201909:45:00** ECS แจ้งปิดระบบย้าย VAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรองการทำงานของลูกค้าทุกท่าน ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00:00-03:00 น. (คืนวันเสาร์ที่ 14 กันยายน) โดยจะะดำเนินการเปลี่ยน IP address เป็น domain(http://van1.ecs-vans.com/RTCWS) ip(http://202.142.222.53/RTCWS) โดย Autosend และ SignAgent จะเปลี่ยนเป็นชี้ไปที่ ip เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ ตามวันเวลาดังกล่าว**
02/09/201914:42:41-- ขณะนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เพื่อแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ขัดข้อง กับ ด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินพิธีการกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2561
02/09/201911:15:40-- ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ของ กรมศุลการ มีปัญหา ตั้งแต่ 8:15 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
15/02/201916:37:45++เปิดลงทะเบียน รับข้อมูลข่าวสารทาง e-mail เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล e-mail ผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน สมัครได้ตาม URL ที่แนบมาLink
08/08/201811:14:40++ ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ข้อมูล ของกรมศุลการ สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ
1234