เว็บไซต์สำหรับแจ้งข่าวให้แสดงหน้าโปรแกรม Paperless
 

 
   

 
USER NAME
PASSWORD
   
   

DateTimeMessageURL
23/04/2567 16:08:46 ++ Gateway NET สามารถ รับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติแล้วค่ะ
23/04/2567 15:18:31 --Gateway NET ขัดข้อง เอกสารทุกประเภทไม่สามารถรับ-ส่งได้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขค่ะ (ลูกค้าสามารถเปลี่ยนส่งข้อมูลผ่าน Gateway ECS ได้ค่ะ)
22/04/2567 19:03:05 ++ Gateway TSM2 สามารถ รับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติแล้วค่ะ
22/04/2567 02:32:03 --Gateway TSM2 ขัดข้อง เนื่องจากขณะนี้ ระบบ Server ของเทรดสยามบางนามีปัญหาในส่วนของ server ตั้งแต่เวลา15.09 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถ รับ-ส่งข้อมูลได้ตามปกติ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่ หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ (ลูกค้าสามารถเปลี่ยนส่งข้อมูลผ่าน Gateway ECS ได้ค่ะ)
17/04/2567 13:01:07 ++ ระบบกรมเชื้อเพลิง ตอบกลับเป็นปกติแล้ว เมื่อวันที่ 17/04/2024 เวลาประมาณ 12:30 น.
12/04/2567 11:58:51 --ระบบกรมเชื้อเพลิงขัดข้อง ไม่ตอบกลับ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 ตั้งแต่ 08.15 น.
09/02/2567 14:36:33 ***NSW จะปิดระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายวงจรสื่อสาร ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.00-06.00 น. รวมระยะเวลา 1 ชม. ผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า,Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบได้
09/02/2567 14:34:29 *** การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) จะปิดระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 25567 เวลา 18.00 น. ผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งข้อมูล e-CESS , e-SFR เข้ามาในระบบได้
10/12/2566 05:54:55 ***NSW จะปิดระบบ เพื่อดำเนืนการซักซ้อมแผน ฺBCP ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00-07.30 น. รวมระยะเวลา 1.30 ชม. ผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า,Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบได้
01/12/2566 17:27:26 ***กรมศุลกากร จะปิดระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00-09.00 น. รวมระยะเวลา 3 ชม. ผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า,Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบได้
12345678