USER NAME
PASSWORD
   
   

DateTimeMessageURL
13/09/2019 09:45:00 ** ECS แจ้งปิดระบบย้าย VAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรองการทำงานของลูกค้าทุกท่าน ในวันที่ 15 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00:00-03:00 น. (คืนวันเสาร์ที่ 14 กันยายน) โดยจะะดำเนินการเปลี่ยน IP address เป็น domain(http://van1.ecs-vans.com/RTCWS) ip(http://202.142.222.53/RTCWS) โดย Autosend และ SignAgent จะเปลี่ยนเป็นชี้ไปที่ ip เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ ตามวันเวลาดังกล่าว**
02/09/2019 14:42:41 -- ขณะนี้ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร ได้ทำบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด เพื่อแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ขัดข้อง กับ ด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินพิธีการกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 134/2561
02/09/2019 11:15:40 -- ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ของ กรมศุลการ มีปัญหา ตั้งแต่ 8:15 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
15/02/2019 16:37:45 ++เปิดลงทะเบียน รับข้อมูลข่าวสารทาง e-mail เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล e-mail ผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบัน สมัครได้ตาม URL ที่แนบมา Link
08/08/2018 11:14:40 ++ ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ข้อมูล ของกรมศุลการ สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ
08/08/2018 10:19:48 -- ขณะนี้ ระบบ รับ-ส่ง ของ กรมศุลการ มีปัญหา ตั้งแต่ 9:27 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
24/07/2018 11:18:59 ++ ขณะนี้ ระบบรับ-ส่ง ข้อมูลของ Gateway TSM2 สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วค่ะ
12/07/2018 15:04:10 -- ระบบรับ-ส่งข้อมูลของ NSW ขัดข้องตั้งแต่เวลา 14.17 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
27/06/2018 16:25:43 ++ระบบ รับ-ส่งข้อมูลของ NSW ใช้งานได้ปกติแล้วค่ะ
27/06/2018 14:53:11 -- ระบบรับ-ส่งข้อมูลของ NSW ขัดข้องตั้งแต่เวลา 14.15 น. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินแก้ไขค่ะ
12