เว็บไซต์สำหรับแจ้งข่าวให้แสดงหน้าโปรแกรม Paperless
 

 
   

 
USER NAME
PASSWORD
   
   

DateTimeMessageURL
05/08/2022 17:37:25 *** กรมศุลกากร แจ้งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ส่วนของระบบงานจริง (Production) และระบบทดสอบ (Test) ในวันเสาร์ที่ 06 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง) และวันอาทิตย์ที่ 07 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 - 09.00 น. (รวมเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง)
26/07/2022 17:05:33 *** บริษัท อี-คัสตอม เซอร์วิส จำกัด จะทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 11:45 - 13:00 น. สำหรับการให้บริการรับ-ส่งข้อมูลเอกสารประเภทต่าง ๆ ยังคงดำเนินการได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกในการให้บริการมา ณ โอกาสนี้
24/06/2022 16:46:35 ***แจ้งปิดระบบ ECS - Paperless On Cloud เพื่อ Maintenance ในวันอาทิตย์ที่ 26/06/2022 เวลา 21.00 ถึง 24.00 น.(รวมเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง )
23/06/2022 08:36:08 *** ระบบขัดข้อง กรมวิชาการเกษตร (DOA) ขอเปิดใช้งานรหัสยกเว้น EXEMPT100 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โดยให้ระบุ Issue Date เป็นวันที่ออกใบอนุญาต
16/06/2022 15:07:13 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบ NSW (NSW Operator) จะทำการปิดระบบ NSW (ระบบ Production) ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 06:00 - 07:30 น. (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที )
08/06/2022 11:24:56 แจ้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริษัท ในวันพุธที่ 8 มิ.ย. 2565 เวลา 12:00-13:30 น. จึงทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ทั้งนี้ในการรับ-ส่งข้อมูล หรือใช้งานโปรแกรมในระบบต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ตามปกติค่ะ
19/04/2022 14:33:59 *** ประกาศกรมศุลกากรที่ 53/2565 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 213/2564 ซึ่งท่านสามารถ Download ประกาศได้ที่ www.customs.go.th
13/04/2022 10:08:00 ++ แจ้ง GATWAY : TSM2 ระบบรับส่งได้เป็นปกติแล้วค่ะ
13/04/2022 07:30:00 --แจ้ง GATEWAY :TSM2 ขัดข้องตั้งแต่ประมาณ เที่ยงคืน ของวันที่ 13/04/2022 ไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้ เนื่องจาก DataCenter:CSLoginfo มีปัญหา ยังไม่ทราบเวลาที่แล้วเสร็จ ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ Gateway อื่นแทนก่อน
12/04/2022 15:48:41 ** เนื่องจากตั้งแต่วันอังคารที่ 12 เม.ย. - วันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย. 2565 เป็นวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ Support ปฏิบัติงานในช่วงวันเวลาดังกล่าว กรณีติดปัญหาเร่งด่วนในการรับ-ส่งข้อมูล ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 090-878-8002 และ 090-878-8003 หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถติดติดต่อเจ้าหน้าที่ Support ตามเบอร์มือถือที่ได้แจ้งในเมล์
1234