เว็บไซต์สำหรับแจ้งข่าวให้แสดงหน้าโปรแกรม Paperless
 

 
   

 
USER NAME
PASSWORD
   
   

DateTimeMessageURL
22/11/2023 16:50:36 ++ ระบบ NSW รับส่งข้อมูลเป็นปกติแล้วค่ะ
22/11/2023 15:46:28 --- ระบบ NSW ขัดข้อง ตั้งแต่เวลาประมาณ 22/11/2023 15:17 น. เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบและแก้ไขค่ะ
03/10/2023 16:19:50 ***แจ้งข่าวปิดระบบ กรมศุลกากร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 - 06.30 น. ผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า,Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ (Production) (รวมเป็นระยะเวลา 30 นาที)
05/09/2023 22:12:53 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 Link
17/08/2023 17:29:55 *** Tradesiam (DRC) จะปิดระบบเพื่อ Maintenance ทั้งระบบ Test และ Production ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 5.30น. ถึง 7.30น. รวมระยะเวลา 2 ชม.
10/08/2023 16:49:43 **กรมควบคุมโรค จะปิดระบบ Pinkform ผ่าน NSW เฟส1 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 เป็นต้นไป และจะขึ้นระบบ เฟส2 (จ่าย BillPayment , ข้อมูลใบสีชมพู / ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์) ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป Link
20/07/2023 09:41:18 **การยางแห่งประเทศไทย (RAOT) จะปิดระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 - 14.00 น. (รวมระยะเวลา 2 ชม.) เนื่องจากเกิดปัญหา Hardware ที่ศูนย์ข้อมูลสำรอง (แหลมฉบัง) จึงต้องทำการเปลี่ยน OA Tray (oa board) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
11/07/2023 17:22:21 ***แจ้งข่าวปิดระบบ กรมศุลกากร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของกรมศุลกากร ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 - 07.00 น. ผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า,Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ (Production) (รวมเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
27/06/2023 14:07:36 ***กรมวิชาการเกษตร (DOA) แจ้งเปิดใช้รหัส EXEMPT100 เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 และให้ระบุ Issue Date เป็นวันที่ออกใบอนุญาต
27/06/2023 08:51:52 ***แจ้งข่าว Gateway CAT จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ผู้ประกอบการจะไม่สามารถส่งข้อมูลด้วย Profile CAT ได้ ผู้ประกอบการที่ใช้ Profile CAT ระบบจะปรับให้ใช้ Gateway อื่นและจะลบ Profile CAT ออกจากหน้าโปรแกรมให้อัตโนมัติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2023 เป็นต้นไป
1234567