เว็บไซต์สำหรับแจ้งข่าวให้แสดงหน้าโปรแกรม Paperless
 

 
   

 
USER NAME
PASSWORD
   
   

DateTimeMessageURL
19/04/2565 14:33:59 *** ประกาศกรมศุลกากรที่ 53/2565 เรื่อง แก้ไขประกาศกรมศุลกากรที่ 213/2564 ซึ่งท่านสามารถ Download ประกาศได้ที่ www.customs.go.th
13/04/2565 10:08:00 ++ แจ้ง GATWAY : TSM2 ระบบรับส่งได้เป็นปกติแล้วค่ะ
13/04/2565 07:30:00 --แจ้ง GATEWAY :TSM2 ขัดข้องตั้งแต่ประมาณ เที่ยงคืน ของวันที่ 13/04/2022 ไม่สามารถรับส่งข้อมูลได้ เนื่องจาก DataCenter:CSLoginfo มีปัญหา ยังไม่ทราบเวลาที่แล้วเสร็จ ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ Gateway อื่นแทนก่อน
12/04/2565 15:48:41 ** เนื่องจากตั้งแต่วันอังคารที่ 12 เม.ย. - วันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย. 2565 เป็นวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565 ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าที่ Support ปฏิบัติงานในช่วงวันเวลาดังกล่าว กรณีติดปัญหาเร่งด่วนในการรับ-ส่งข้อมูล ผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 090-878-8002 และ 090-878-8003 หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถติดติดต่อเจ้าหน้าที่ Support ตามเบอร์มือถือที่ได้แจ้งในเมล์
05/04/2565 17:38:22 [Update-1] เฉพาะระบบ Manifest ได้รับข้อมูลตอบกลับจากกรมศุลกากรตามปกติ ตั้งแต่เวลา 17.13 น. วันที่ 05/04/2565
05/04/2565 17:18:00 --- ระบบ Paperless, Manifest, e-Payment และ BOI ทุกประเภทเอกสาร ไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับจากกรมศุลกากร ตั้งแต่เวลา 16.25 น. วันที่ 05/04/2565
26/11/2564 18:19:56 *** แจ้งปรับเปลี่ยนโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูล ECS มีการปรับเปลี่ยนโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการรับ-ส่งข้อมูล จาก HTTP (Hypertext Transport Protocol) เป็น HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) (http://202.142.222.53 เปลี่ยนเป็น https://vans.ecs-nsp.com) ผู้ประกอบการที่มีระบบ Firewall กรุณาตรวจสอบว่ามีการบล็อค https://vans.ecs-nsp.com หรือไม่
24/09/2564 14:09:46 ** ประกาศ การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Link
29/08/2564 08:19:09 ++ แจ้งข่าว : ขณะนี้กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ (กบช.) กรมศุลกากร ได้ทำการเปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) เรียบร้อยแล้ว วันที่ 29/08/2564 เวลา 06.35 น. ทั้งนี้ระบบสามารถรับ - ส่งข้อมูลได้ตามปกติ
28/08/2564 10:47:07 แจ้งปิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรของ NSW ในส่วนของระบบงานจริง (Production) วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 06.00 - 07.30 น. (รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที) Link
1234